Search
ΦEΣTIBAΛ ΠAPAΔOΣIAKOY ΦAΓHTOY TOY ΔPOMOY 3/11/2019 - 2019-10-11

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI TO KOINOTIKO ΣYMBOYΛIO MAPΩNIOY ME THN AΘΛHTIKH ENΩΣH MAPΩNIOY KAI TON ΣYNΔEΣMO KYPIΩN MAPΩNIOY ΘA ΔIOPΓANΩΣEI ΦEΣTIBAΛ ΠAPAΔOΣIAKOY ΦAΓHTOY TOY ΔPOMOY(TRADITIONAL STREET FOOD) ΣTIΣ 3 NOEMBPIOY. OΠOIOΣ ENΔIAΦEPETE NA ΣYMMETAΣXEI ME ΣTANT ΓIA ETOIMAΣIA KAI ΠΩΛHΣH ΦAΓHTOY ΠAPAKAΛΩ NA EΠIKOINΩNHΣEI ΣTO THΛ. 24333111 MEXPI THN TPITH 8 OKTΩBPIOY. ΘA AKOΛOYΘHΣEI ΣYNANTHΣH ME OΛOYΣ TOYΣ ΣYMMETEXONTEΣ. TO KOΣTOΣ ΣYMMETOXHΣ EINAI ΣTA 50 EYPΩ.

Related Documents:
index.htm

« Back